EUROPDOORS.COM hecht belang aan uw privacy.

Conform de nieuwe europese privacywetgeving (GDPR) van kracht op 25 mei 2018, worden de persoonsgegevens GDPR-compliant verwerkt.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten verstrekt worden, is het mogelijk dat de
gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van
uw informatie- en/of aankoopaanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

Daartoe zal hij zich richten tot:
EUROPDOORS.COM
Industrieweg-Noord 1118 b13
3660 Oudsbergen
Ondernemingsnummer : BE 0464.836.470

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie
van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan:

EUROPDOORS.COM
Industrieweg-Noord 1118 b13
3660 Oudsbergen
europdoors@gmail.com

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. EUROPDOORS.COM kan
anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat
u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de https://europdoors.com gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
Dit maakt het ons mogelijk https://europdoors.com permanent te optimaliseren voor de gebruikers.